Yönetim Kurulu, Vakfın vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek üzere stratejik kararlar alır ve eğitim, kültür-sanat ve sağlık alanlarında toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlar. Yönetim Kurulu, Vakfın kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde yönlendirilmesi ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi için çalışır. Her üye Vakıf değerlerini benimser ve bu değerleri en iyi şekilde yansıtmak için birlikte çalışır.

BAŞKAN
  • İnan Kıraç
BAŞKAN YARDIMCISI
  • İpek Kıraç
ÜYELER
  • Mehmet Özalp Birol
  • Nihat Bülent Gültekin
  • Oya Ünlü Kızıl
  • Nevzat Tüfekçioğlu
  • Erdal Yıldırım